* Karaveli Yoga & Plates

Çocuk yogası çeşitli hikayeler eşliğinde ve oyunlarla yapılan özel bir yoga türüdür. Yoga hareketleri, nefes çalışmaları ve dinlenme tekniklerinden oluşur. Çocuğun beden farkındalığını, yaratıcılığını ve konsantrasyonunu arttırır. Çocuk yogasında yer alan hareketler çocukların gelişim süreçleri ve bedensel ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır. Hareketler, rahatlıkla yapabilecekleri, bedenlerini zorlamayacak niteliktedir. Yoga hareketleri ile dikkat, denge ve esneklik artar. Çalışmalarla güçlenen beden, sağlıklı bir duruşa ve hareket bilincine ulaşır.

Çocuk yogası dendiğinde aklımıza takılan sorular genelde şunlardır. Çocuğum kaç yaşında yoga yapmaya başlayabilir? Yoga çalışmaları çocuğum üzerinde olumsuz bir etki yapar mı? Hiperaktif ve konsantrasyon bozukluğu olan çocuğumda daha mı yararlı olur, yoksa çocuğumun yaşam kalitesini daha da bozar mı gibi bir çok soru takılabilir aklımıza.

Şimdi bütün bu aklınıza takılanları detaylı olarak yanıtlamak istiyorum.

Çocuklarımız dört yaşından itibaren yoga yapmaya başlayabilirler. Ama hiçbir çocuğu ebeveynleri yoga yapmaya asla zorlamamalıdır. Çünkü yapılacak olan çalışma, çocuğa yarardan çok baskı ve gerginlik getirebilir. Çocuk yogası, yoga eğitimi almış ve çocuk yogası eğitimi üzerinde bilgi sahibi olan ve bunu bilinçli olarak uygulatan bir eğitmen tarafından yaptırılmalıdır. Bu konuyla hiç ilgilenmemiş, sadece yoga yaptıran bir eğitmenle çocuğun yoga yapmasının da bir sakıncası yoktur. Ama yapılan çalışma çocuk yogası programından uzaklaşmış olur. Çünkü sistem çocuğun bilgi alırken, aynı zamanda da eğlenebileceği gibi düzenlenmiştir. Evet, bütün çocuklar yoga yapabilir ama bu ölçülere dikkat etmek kaydı ile. Ama Amerika da özellikle zekâ seviyesi düşük çocuklar için bile yoga programları düzenlenmektedir.

Günümüz hız çağı ve maalesef çocuklarımız da bu duruma ayak uydurmuş durumda. Ailenin yaşam koşturması ve beklentilerin her yönden yüksek olması evdeki çocuklara da yansımış durumda. Bu yüzden çocuklarda hiperaktivite ve yoğunlaşma bozukluğu büyük bir problem durumunda.

Zaten günümüzde çok sık rastlanan İndigo ve Kristal çocukların da en büyük sorunları genelde bunlardır. Bu çocuklar için düzenlenmiş programlarda bulunmaktadır. Yoganın çocuklar üzerindeki en önemli etkilerinden biride bu alanda ortaya çıkmaktadır zaten. Günümüzdeki çocuklar bu hız ve yarış dünyasında artık sinirlerini de kontrol edemez durumdalar.

Stresin yaşı da bu nedenle çok düşmüş durumda. Geçmişte sadece babalar stresli iken günümüzde, çocuklarımız, hatta evdeki evcil hayvanlarımız bile stresli. Doğada doğal formunda yaşayan hayvanlarda strese hiç rastlanmazken, şehir hayatı hayvanlarımızı bile etkisi altına almış durumda. Onların bile stresten oluşan birçok hastalıkları var. Bu nedenle stres hayatımızda çok önemli bir faktör ve çocuklarda stres bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda çok önemli problemlere sebebiyet veriyor. Çocuklar evde ebeveynleri ile okulda ise hem öğretmenleri, hem de arkadaşları ile iletişim problemleri ve gerginlik yaşıyorlar. Sınav kaygıları, başarma hırsı, rekabet, onların masum bedenlerinde ve zihinlerinde olumsuzluklar meydana getiriyor.

Dünya sağlık örgütü’ne sağlıklı olmak demek; fiziksel-zihinsel-soysal-ruhsal olarak tam ahenk halinde olmak demektir. Yoga da sağlığa tam bu dört konuda yaklaşır zaten. Yoga çocuklarımıza fiziksel açıdan tam sağlık sağlar. Yoga çocuklarımızın iç salgı bezlerini uyarır, hormon bezlerini dengeli çalıştırır, bedenin içindeki bütün organlar masaj etkisi almış olur. En önemli etkisi de esneklik anlamındadır. Çocukların bedenleri esnedikçe ve dengelendikçe gerginlikler çözülmekte ve bu doğal olarak davranışlarına ve yaşam kalitesine de yansımaktadır. Esneklik aynı zamanda yaptıkları diğer sporlarda da daha güçlü ve dengeli olmalarını sağlamaktadır. Yoga çocuklarımızda stresle ilgili birçok rahatsızlığı tedavi ederken aynı zamanda, erken yaşta başlanan yoga astım, uykusuzluk, sindirim problemleri, hiperaktivite, öğrenim güçlükleri gibi tıbbi durumlar içinde engelleyicidir.

Çocuk Yogasının Faydaları

Dünya Sağlık Örgütü, pozitif sağlık durumunu şöyle açıklamaktadır: ’Sadece bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma hali’. Yoga da pozitif sağlığa bu dört ana açıdan yaklaşır. Çocuklar için de yoganın faydalarını bu açılardan inceleyebiliriz.

Çocuk Yogasının Fiziksel Faydaları

Sinir ve salgı bezlerini stimüle eder, iç organları düzenler.

Bedene de, akıla öğrettiği gibi, esnekliği öğretir.

Güç, esneklik ve koordinasyon becerileri sağlayarak, spor ve diğer fiziksel faaliyetler sırasında incinmeyi engeller.

Çocuk kuvvetliyse denge ve esneklik kazandırır, denge ve esnekliğe zaten sahipse, ona kuvvet kazandırır.

Jodi B. Komitor, Yoga with Kids kitabı yazarı, yogayı dengeli bir egzersiz programının parçası olarak şöyle açıklamaktadır:

Çocuğun spora bakışı, şu özelliklerdeyse yoga şu şekilde dengeler;

Yorucu-Sükunet

Rekabet yoğun-Rekabetsiz bir vaha

Fiziksel temas gerektiren

Kişisel alan

Takım çalışması odaklı

Öz yönetim

Gücü geliştirmeye yönelik

Esneklik

Sert-Yumuşaklık

Yorucu-Canlandırıcı

Yüksek enerji gerektiren

Gevşeme

Çocuk Yogasının Zihinsel Faydaları:

Daha kolay öğrenme ve yeni şekillerde öğrenmek için olumlu düşünce ve motivasyonu kazanmak. Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenmek.

Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati geliştirmek, böylece öğrenme becerileri gelişir.

Kendine güven, başarı ve arzu edilen bir şeyi elde etmek için yollar sunmak.

Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmek, ifade etmek.

Anatomi ve fizyolojiyi öğretmek.

Çocuk Yogasının Sosyal Açıdan Faydaları:

Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler, yoga yarışmacı değil, tamamlayıcıdır.

Takım çalışmasını geliştirir.

Çocuk Yogasının Ruhsal Açıdan Faydaları:

Çevremize iyi bakma konusunda farkındalık yaratır.

Sevgi, öz saygı ve başkalarına saygıyı temel alan, verimli, yapıcı bir hayat için yöntemleri öğretir.

Kendine güven, başarı ve bir şeyi elde etmek için yollar sunar.

Maddi zenginliğe ve markalara bağımlılık konusunda özgürleşmeyi sağlar.

Çocuk yogasında ideal yaş gurubu 5 -12 dir.Haftada 1-2 ders yapılması önerilir.4-5 yaş gurubuna 25-30 dakika,5-6 yaş gurubuna 30-35 dak,7-9 yaş gurubuna 40-45 dakika ders yaptırılabilir.çocuklar rahat kıyafetlerle ders yaparlar.Malzemeler yoga matları,yumuşak hayvanlar, balonlar,yastıklar ve örtülerdir.Derslerin sonunda çocuk şarkıları ile beraber şarkı söylenebilir.Ve gevşeme teknikleri uygulanır.Dersler hikayeler ve oyunlarla birlikte uygulanır.